Jaké jsou výhody konzultace s psychologem online a na co si naopak dát pozor, pokud zvažujete pomoc psychologa přes internet.  Podle čeho by si člověk měl vybrat kvalitního psychologa pro online pomoc ?  Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v následujícím článku.  

Vzestup online psychologie

Psycholog online

Spolu s prudkým rozvojem Internetu a s přenesením mnoha služeb do online prostoru se na západ od našich hranic začala zhruba před 15 lety psychologická pomoc přesouvat z klasických poraden a ordinací k obrazovkám monitorů. U nás měl tento trend pomalejší nástup, nicméně i v oblasti terapie a poradenství už existuje nespočet online poraden a diskusních fór, kde můžete napsat svůj problém a dostat odpověď.  I existence telefonických krizových linek se počítá na desetiletí. V posledních letech se k tomu přidaly nové formy virtuální terapie prostřednictvím služeb jako je Skype, Whats up či Hangouts. Jaký je přínos takovéto psychologické služby a jaká jsou úskalí?

 

Jaké jsou výhody konzultace s psychologem online

Osobní kontakt bude samozřejmě vždy nejefektivnější formou pro terapie. Online konzultace vedené zkušenými psychology se jim ovšem mohou velmi přiblížit, přičemž mají i své nesporné výhody.  Mezi ně mohou patřit:

 

1. Překonání strachu z otevření se 

Pro mnoho lidí je nejtěžší udělat první krok a to odhodlat se k fyzické návštěvě psychologa a objednat se k němu. Další těžký krok je dojít do ordinace k cizímu člověku a v ní se naplno otevřít a bez obav komunikovat o tom, co člověka trápí. Při terapii online mohou klienti v domácím prostředí snáze tento ostych překonat a uvolnit se, což může celkově terapii pomoci. Plusem internetové konzultace je bezesporu také tzv. disinhibiční efekt. Ten zjednodušeně řečeno prokázal, že lidé v internetovém prostředí na rozdíl od interakce v reálném světě snáze odkládají své zábrany, ať už podvědomě či vědomě. Klient tak často sdělí podstatné informace mnohem dříve, než kdyby navštěvoval běžná terapeutická sezení.

Není proto překvapením, že v různých anketách většina lidí uvedla, že by online terapii bez problémů využilo a to ještě dříve než klasickou terapii. 

 

2.Časová a geografická dostupnost 

Mezi další výhody online psychologické intervence je větší časová dostupnost. Pro lidi, kteří nemají čas dojíždět k psychologovi či mají nabytý rozvrh, poskytuje online konzultace úsporu času na dojíždění do ordinace a tím pádem je pro ně akceptovatelnější formou pomoci. Online komunikace také pomáhá překonat geografické bariéry. Služba je dostupná i pro lidi, kteří psychologa nemají ve svém okolí, jsou v zahraničí či jsou například na mateřské. Stačí když mají připojení k internetu. 

 

3.Anonymita a diskrétnost 

Výhodou online konzultace s psychologem je i anonymita a diskrétnost. Pokud má klient například obavy, že jej někdo uvidí vcházet do ordinace psychologa, tato obava mu při setkání s psychologem v online prostředí odpadá. 

 

Jaké mohou být nevýhody online konzultace s psychologem 

Osobní setkání dvou lidí tváří v tvář je a zůstane nejpřirozenější cestou, jak navázat nosný a blízký mezilidský vztah. Ten je pro efektivní terapii důležitým aspektem. Terapeut díky němu může snáze vnímat klientova gesta či mimiku a lépe s ním tak budovat vztah, který povede k nalezení řešení. Na druhou stranu mnohé studie a i má praxe dokázaly, že i na internetu lze vytvořit stejně intenzivní vztah jako při osobní terapii.  Omezení online terapie mohou také přinést: 

 

1.Možné technické problémy 

Nekvalitní připojení či technické problémy způsobující například rozsypanost obrazu, nezřetelnost zvuku či ozvěnu ovlivňují schopnost empatie a vzájemného naladění. To může oboustranně znesnadnit porozumění a efektivnost terapie. 


2. Nevhodnost této formy terapie pro některé klienty

Online konzultace nejsou vhodné pro klienty, kteří mají výrazné deprese, psychotické projevy či se potýkají s jinou psychiatrickou diagnózou.V těchto případech se doporučuje návštěva ordinace lékaře. Obecně samozřejmě také platí, že online terapie nemusí být vhodná pro ty klienty, kterým více vyhovuje prostředí ordinace, a to zejména z obavy z vyrušení dětmi, rodiči, partnerem apod.

 

Jak vybrat kvalitního psychologa pro online poradenství

Psycholog pro online prostředí by měl mít potřebné kvalifikace, vzdělání a praxi a to především v poskytování svých služeb online. Velmi také doporučuji vybírat psychologa, který pracoval na krizové lince či v krizovém centru a umí tak poskytovat intervence na dálku. Hodně Vám také napoví první sezení, v rámci kterého si můžete psychologa “vyzkoušet” a ověřit si, zda Vám online forma s tímto konkrétním terapeutem vyhovuje. 

 

Jak obvykle online konzultace probíhají?

Online terapie je vhodná pro různé klienty

K online seanci potřebuje mít počítač, tablet, nebo chytrý telefon a internet. Pokud budete komunikovat pomocí aplikace jako je například Skype, tak potřebujete mít také webkameru a mikrofon. To platí pouze pro klasické stolní počítače, protože notebooky, chytré telefony a tablety mají již zabudovanou kameru i mikrofon. Dále je nutné si domluvit čas vaší konzultace a kontaktní údaje, které použijete pro online sezení (skype ID, email v případě Google Meets/ Hangous). Ve smluvený čas se poté přihlásíte do svého účtu v dané aplikaci a vyčkáte na příchozí videohovor od psychologa.
Při prvním setkání si obvykle neformálně s psychologem popovídáte a zhodnotíte si důvody, a očekávání od terapie. Na základě těchto informací Vám psycholog může učinit nabídku dalšího postupu. Někdy doporučí jednorázové konzultační setkání jindy může být více vhodná delší forma spolupráce. 

 

Vyzkoušejte psychologa online a uvidíte 

Pokud vás možnost konzultace s psychologem online zaujala a uvažujete o tom, že by pro vás mohla ve vašem kontextu být vhodná, doporučuji začít vyzkoušením si prvního nezávazného sezení. Na internetu najdete několik psychologických poraden, které tuto službu nabízí. Pokud Vás zaujme i můj profil a zkušenosti, online psychologické konzultace nabízím svým klientům také já. Můžete si vybrat, jestli konzultace bude probíhat přes Skype, Zoom, WhatsApp, Google Meets/ Hangouts či po telefonu. Prioritou je pro mě především maximální spokojenost mých klientů. Více o mě zde