Online koučink

Vydejte se na cestu ke splnění

vašich snů a vizí.  Zvyšte svoji

motivaci a získejte sebedůvěru.

 

Pro koho je online koučink vhodný?

Rádi byste se posunuli v řešení osobních či pracovních témat, která jsou pro vás důležitá?    

Během koučování můžete získat odstup od svých myšlenek a postojů a tím prozkoumat i jiné možnosti řešení, než Vás právě napadají. Online koučink je vhodný pro každého, kdo nemá k dispozici čas a prostor na osobní setkávání anebo upřednostňuje anonymitu online prostředí. Témata, která řeší klienti v koučinku jsou například:

– ujasnění celkového životního nebo pracovního směřování – vize,

– well-being (spokojenost v životě),

–  změna návyků, postojů a jejich ukotvení v životě, změna kariéry, 

– zlepšení komunikace a vztahů,

– otázky ve výchově dětí,

– podpora při rozhodování v aktuální životní situaci.

Jaké metody při online koučování využívám?

Využívám široké spektrum metod a technik vycházejících z poznatků moderní neurovědy, které inspirují mé klienty ke stanovení svých cílů, a také posilují motivaci se za nimi skutečně vydat. Absolvovala jsem výcvik v Results Coaching (NeuroleadershipGroup), který dále propojuji  s více než 15 lety své psychologické a konzultační praxe. 

Na rozdíl od terapie pracujeme při koučování především s otázkami týkajícími se přítomnosti a propojujeme je s vizí budoucnosti. Společně se pokusíme odhalit Vaši motivaci, možnosti, zdroje a vydáme se na cestu k naplnění Vašich snů a cílů. 

Mezi mé klienty, využívající online koučink, patří jednotlivci se svými osobními rozvojovými tématy a také firmy. Ty často používají koučování jako nástroj profesního i osobního rozvoje pro své klíčové zaměstnance anebo jako formu benefitu.  
Pokud se chcete dozvědět více o mě a mých zkušenostech, klikněte zde. 

Cena online koučování

Kontakt:

Tel: +420 608 760 780

info@terapiezdomova.cz